KIỂU DÁNG MÁY TRỢ THÍNH
  • Ẩn hoàn toàn trong ống tai Hỗ trợ điếc cấp độ nhẹ đến vừa Thẩm mỹ cao
  • Hầu như không nhìn thấy được (Ẩn hoàn toàn trong tai) Hỗ trợ điếc ở cấp độ nhẹ đến vừa Khuôn tai được làm riêng cho bạn
  • Dễ dàng điều chỉnh Hỗ trợ điếc ở cấp độ nhẹ đến cấp độ vừa Khuôn tai được làm riêng cho bạn Nhiều lựa chọn về công nghệ hỗ trợ trong máy Nhiều tùy chọn màu sắc có sẵn
  • Dễ dàng điều chỉnh Hỗ trợ điếc ở cấp độ vừa đến cấp độ nặng (điếc sâu) Khuôn tai được làm riêng cho bạn Nhiều tùy chọn màu sắc có sẵn
Trang