KIỂU DÁNG MÁY TRỢ THÍNH
  • Hỗ trợ cảm ứng Hỗ trợ điếc ở cấp độ nhẹ đến cấp độ nặng (điếc sâu) Nút bấm được thiết kế dễ dàng sử dụng Nhiều tùy chọn màu sắc có sẵn Thiết kế kín đáo nằm phía sau tai
  • Dễ dàng điều chỉnh Hỗ trợ điếc ở cấp độ vừa đến cấp độ nặng (điếc sâu) Nút bấm được thiết kế dễ dàng sử dụng Nhiều tùy chọn màu sắc có sẵn Thiết kế kín đáo nằm phía sau tai
Trang